SKIPTVET_12

Arrangementsinformasjon

21. oktober 2017 - 17. januar 2018

Galleri F 15

Landbrukshistorier

Hva er Skiptvet? Skiptvet er en del av det bølgende landskapet i Indre Østfold. Sør for Spydeberg og Askim. Vest for Glomma. Nord for Sarpsborg. Langt fra Moss. Tre fjerde-deler av kommunens areal er landbruksareal, mest skog, gylne kornåkre og enger med grønt gress. Rødmalte låver lyser imot deg når du ferdes i Skiptvet.

Utstillingen Skiptvet er et resultat av prosjektet Landbruksspørsmål – gårdskunst i Skiptvet 2013-18, utviklet i samarbeid mellom kunstnere og gårder i Skiptvet. Åtte kunstnere har over tid oppholdt seg på gårdene Berg, Ruene, Nordre Solberg, Hoel Vestre, Skaug, Vister, Øvre Svartedal og Onstad. Underveis har det vært seminarer, debattmøter og workshops. Ulike ståsteder og syn på verden har kommet for en dag. Landbruket er en omdiskutert næring i stadig endring. Hvem skal produsere maten vår? Enkelte mener at globale markedsmekanismer løser utfordringene med tilbud og etterspørsel. Norges Bondelag etterlyser forståelse for den norske bondens sentrale rolle. Landbruket er samfunnsbyggende og fullt av fortellinger. Kunsthistorien ville vært fattigere uten kulturlandskap, dyr, stilleben, arbeidende bønder og andre landbruksmotiver. Det passer derfor å ta Skiptvet til Galleri F 15, Alby gård på Jeløya.

I utstillingen Skiptvet møter vi landbruksbygda med sin historie, matproduksjon og regionale posisjon. Gjennom de åtte kunstnernes arbeider i galleriet, det kulturhistoriske materialet, en podkast,formidlingsprogrammet og en kommende publikasjon, flettes det sammen historier som tar opp i seg undersøkende, tidkrevende, masseforflyttende, kritiske og spekulative måter å bevege seg i landbruket på. Skiptvet kan være mange steder.

Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm, kunstnere og kuratorer, Øvre Ringstad, Skiptvet

Kunstnere:
Bodil Furu (NO)

Christy Gast (USA)

Hans Hamid Rasmussen (NO)

Ingvild Holm (NO)

Line Bøhmer Løkken (NO)

Margrete Pettersen (NO)

Roderick Hietbrink (NL)

Åsa Sonjasdotter (SE)

Podcast: Yngvild Færøy (NO) og Søssa Jørgensen (NO)

Kuratorer: Søssa Jørgensen og
Geir Tore Holm i samarbeid med Skiptvet Bondelag.

Gårdsbruk: Vister, Skaug, Ruene,

Onstad, Øvre Svartedal, Berg, Hoel Vestre,

Nordre Solberg

Mer info: : http://landbrukssporsmal.tumblr.com/

kunst
utstilling
landbruk
skiptvet
indreøstfold

Ansvarsfraskrivelse

Vi gjør oppmerksom på at enkelte verk i utstillingen kan virke støtende.
Barn oppfordres til å gå i følge med en voksen.