Foredrag på Galleri F 15

EVENT INFORMATION

Søndag 25. februar kl. 13.00  

(V)endepunkt. Kunst og tenkning etter postmodernismen. Foredrag ved Ingrid Halland PhD stipendiat i kunsthistorie, UiO.   


Om utstillingen:

I REPEAT.FORWARD presenteres seks unge kunstnere, som gjennom ulike genre undersøker det abstrakte og materialbaserte uttrykket. I vår tid der ingen disiplin har forrang, re-testes muligheter og begrensninger innen maleri, skulptur og lydkunst. Kunsten er skapt i en nåtidig kontekst, men tar fritt for seg av tegn og koder fra den moderne kunsthistorien.

Gjennom ulike uttrykk og materielle sammenstillinger, vises verk med kunsthistoriske referanser til modernismens abstrakte ekspresjonisme, naivisme, surrealisme og minimalisme. Nye frigjørende spørsmål om sanselig erkjennelse og tingenes egen bevissthet, innlemmes i den kunstneriske prosessen. Vi møter kunstneriske uttrykk som beveger seg fra postmodernismens språkspill mot en visuell vending, hvor nærkontakt med materialer, materie og objektet vies oppmerksomhet.

Kunstnere: ANNA DANIELL (NO), CARL MANNOV (DK), KIM KVELLO (NO), LINA  NORELL (SE), RAGNA BLEY (SE), THERESE FRISK (SE)


Kurator: Maria Claussen Havstam

Co-kuratorer: Anja Bjørshol, Guro Dyvesveen og Dag Sveinar

------------------------

FORMIDLING 

21. februar kl. 12.00 - 14.00

Familieverksted i vinterferien

Fredag 23. februar kl. 13.00

Kunst og kringle -  omvisning i utstillingen

Søndag 25. februar kl. 13.00  

(V)endepunkt. Kunst og tenkning etter postmodernismen. Foredrag ved Ingrid Halland PhD stipendiat i kunsthistorie, UiO.   

Søndag 4. mars kl. 13.00   

Kunstnersamtale mellom Anna Daniell, skulpturene Emma og William og Tor Sørby, Moss kirke- og kultursenter Arena  

Omvisning søndager kl. 14.00  

kunst
utstilling
samtidskunst
arrangement
foredrag