Momentum 9: Alienation

Arrangementsinformasjon
Default file 1501589901

MOMENTUM 9: ( alienation ) 9. NORDISKE BIENNALE FOR SAMTIDSKUNST 17. JUNI ‒ 11. OKTOBER, 2017 GALLERI F 15 OG MOMENTUM KUNSTHALL samt andre arenaer i Moss 

M Ø T E R O G T R E F N I N G E R MED DET FREMMEDE

Siden oppstarten i 1998 har MOMENTUM presentert de mest engasjerende Kunstverkene og de mest interessante kunstnerskapene i norsk og nordisk sammenheng. Biennalen er etablert som den kanskje viktigste mønstringen av samtidskunst i Norden.

Den niende utgaven av Momentumbiennalen tar utgangspunkt i begrepet fremmedgjøring. Med fremmedgjøring vises det til en samtidsverden der fremmede prosesser og aktører blir en integrert del av våre liv som følge av teknologiske, økologiske og sosiale endringer. Vi møter og har trefninger med det fremmede hver dag. Fremmedgjøring er vår samtids betingelse. Men til tross for mer informasjon og flere kommunikasjonsformer enn noen sinne, er situasjonen utfordrende. 32 norske og internasjonale bidragsytere stiller ut i Momentum kunsthall, Galleri F 15 og flere ulike mindre arenaer i Moss.

KURATORER

Ulrika Flink (SE), Ilari Laamanen (FI), Jacob Lillemose (DK), Gunhild Moe (NO), Jón B.K Ransu (IS)

OPPDRAGSGIVER

Punkt Ø, direktør Dag Aak Sveinar

www.momentum9.no

kunst
biennalen
nordisk
installasjon
moss